THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM THANH BÌNH

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm Gzip dành cho THANH BÌNH

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI Gzip

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về Gzip

Hotline:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý CHO trung tâm  CỦA BẠN

Trung tâm anh ngữ THANH BÌNH , Trung tâm ngoại ngữ THANH BÌNH ,Trung tâm đào tạo THANH BÌNH Sổ liên lạc online THANH BÌNH , Ứng dụng đón con THANH BÌNH